/misscomfortltd | mis.comfort.ruse@gmail.com | 0887-987-855

Нужната доза светлина в дома Ви…

Римска щора с двоен механизъм е ново поколение щора, съчетание между ефирна и плътна материя.

Тази нейна характерност я превръща в изключително функционален подарък за всеки дом, офис и хотел. Благодарение на иновационното съчетание на фина и плътна материя, Римска щора- ДВОЕН МЕХАНИЗЪМ позволява да решавате къде, кога и колко светло да бъде Вашето помещение.

Можете да определяте количеството слънчева светлина, в зависимост от предпочитанията; да скриете напълно себе си от деня или да превърнете личното си пространство в невидимо, без да губите своята видимост навън. Използва се при минималистичния, модернистичния и комбинирания интериорен дизайн.

Римска Щора - Двоен Механизъм

•Мис комфорт•

Римска Щора - Двоен Механизъм

•Мис комфорт•

Римска Щора - Двоен Механизъм

•Мис комфорт•