/misscomfortltd | mis.comfort.ruse@gmail.com | 0887-987-855

Друг вид ролетни комарници са Вертикалните Ролетни Комарници.

При тях мрежата се прибира в разположена в горната част алуминиева кутия.

По този начин се предпазва през зимните месеци без да се налага демонтиране на комарника. •Мис Комфорт• препоръчва ролетните комарници на своите клиенти, тъй като те са елегантни и изключително функционални, когато пред дограмата има монтирани външни ролетни щори.

Ролетни Вертикални Комарници

•Мис Комфорт•

Ролетни Вертикални Комарници

•Мис Комфорт•

Ролетни Вертикални Комарници

•Мис Комфорт•