/misscomfortltd | mis.comfort.ruse@gmail.com | 0887-987-855

Schuco - Висок комфорт, благодарение на вътрешно уплътнителна система

PVC прозоречна система Schüco с вътрешно уплътнение се базира на 5-камерна технология. Тънките видими ширини се грижат за възможно най-добър достъп на светлина и предлагат едновременно с това добри топлоизолационни качества.

Прозоречната система Schüco е подходяща както за ново строителство, така и за саниране. Благодарение на многообразната програма за аксесоари се достига едновременно с това и висока сигурност.

PVC Дограма

Schuco

PVC Дограма

Schuco

PVC Дограма

Schuco